Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ quy định về trách nhiệm, quyền lợi và những lưu ý quan trọng của Đánh Giá 24H và các bên liên quan khi cung cấp dịch vụ đánh giá.

Tổng quan về điều khoản dịch vụ

Đối tượng

Áp dụng cho tất cả những người dùng truy cập, tương tác và sử dụng dịch vụ trên website cũng các nền tảng khác do Đánh Giá 24H quản lý.

Khi khách hàng truy cập và sử dụng nền tảng của chúng tôi đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản cũng như chính sách được chúng tôi công bố, chỉnh sửa, công khai tại từng thời điểm trên website.

Cụ thể các hành vi truy cập và sử dụng bao gồm:

 • Khách Hàng truy cập, để lại thông tin liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào trên website
 • Khách Hàng sử dụng dịch vụ do Đánh Giá 24H cung cấp

Nội dung điều khoản

Điều khoản dịch vụ của công ty Đánh Giá 24H bao gồm các nội dung cụ thể sau đây:

 • Giải thích các khái niệm liên quan đến các bên tham gia dịch vụ, các dịch vụ trong phạm vi cung cấp của Đánh Giá 24H
 • Quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia dịch vụ, bao gồm đơn vị cung ứng dịch vụ – Đánh Giá 24H và đơn vị sử dụng dịch vụ – Khách Hàng
 • Các hành vi nghiêm cấm thực hiện trên nền tảng liên quan đến Đánh Giá 24H và trong quá trình sử dụng dịch vụ
 • Lưu ý vấn đề bản quyền
 • Phương thức liên hệ

Quyền và Nghĩa vụ của các bên liên quan

Các bên tại văn bản này, cam kết tuân thủ chặt chẽ với các chính sách, điều khoản bao gồm nhưng không giới hạn điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật thông tin và chính sách/quy định khác được Đánh Giá 24H công khai tại website, các nền tảng liên quan khác và các hợp đồng/thỏa thuận được thống nhất và/hoặc ký kết bởi các bên (nếu có).

Bản quyền & quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyền sở hữu liên quan đến các nền tảng của Đánh Giá 24H

Các bên thống nhất hiểu rằng, việc khách hàng sử dụng nền tảng của Đánh Giá 24H và hoặc dịch vụ do Đánh Giá 24H cung cấp không đồng nghĩa với bất kỳ sự cho phép sở hữu, chuyển giao quyền sở hữu của bất kỳ tài sản sở hữu nào của Đánh Giá 24H cho khách hàng.

Mọi hành vi tải, lưu trữ, sao chép hoặc chia sẻ hình ảnh, video của khách hàng, khi chưa được sự đồng ý của Đánh Giá 24H, dưới bất kỳ hình thức nào để cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng về luật sở hữu trí tuệ và khách hàng, bằng mọi khả năng của mình, chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hành vi trên.

Do đó, mọi thông tin, dữ liệu, nền tảng, hình thức, phương pháp thực hiện dịch vụ trong thời gian thực thi Hợp đồng và các tài sản sở hữu trí tuệ khác liên quan (nếu có) thuộc về Đánh Giá 24H.

2. Trách nhiệm của các bên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trách nhiệm của Khách hàng

 • Hoàn trả cho Đánh Giá 24H tất cả các khoản thu mà khách hàng thu được từ hành vi trái phép này;
 • Lập tức thu hồi, hủy bỏ việc sử dụng trái phép những tài sản sở hữu trí tuệ này và công khai xin lỗi Đánh Giá 24H công khai (nếu nhận được yêu cầu)
 • Bồi thường mọi thiệt hại gây ra từ hành vi vi phạm này cho Đánh Giá 24H và các bên liên quan khác (nếu có)
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có)
 • Gỡ bỏ những thông tin vi phạm này trên các nền tảng mà Đánh Giá 24H đã và đang sử dụng ngoại trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
 • Lập tức tạm ngừng/chấm dứt hành vi vi phạm đối với khách hàng
 • Bồi thường thiệt hại thực tế (nếu có) cho khách hàng từ các hành vi vi phạm nêu trên
 • Trách nhiệm của Đánh Giá 24H
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật liên quan

Tuyên bố về giới hạn trách nhiệm

Bằng việc truy cập/tiếp tục truy cập, sử dụng/tiếp tục sử dụng website của chúng tôi, Khách Hàng xác nhận tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ và các tuyên bố/quy định khách của Đánh Giá 24H được công bố trên các nền tảng tại mọi thời điểm.

Đánh Giá 24H có thể theo dõi quyền truy cập của khách hàng vào website hoặc các nền tảng khác của Đánh Giá 24H. Chúng tôi có quyền hạn chế, chấm dứt quyền truy cập website của người dùng nếu phát hiện các hành vi/dấu hiệu vi phạm hoặc các lý do phù hợp khác. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang Website bất kỳ lúc nào, bao gồm nội dung hoặc tính năng của website.

Đánh Giá 24H không thực hiện bất kỳ sự bảo đảm nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có hành vi kinh doanh hoặc sử dụng phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, liên quan đến bất kỳ thông tin, báo cáo hoặc nội dung nào có sẵn trên website của chúng tôi.

Những nội dung đăng tải về thông tin dịch vụ, đặc tính dịch vụ hoặc các sản phẩm trên website được ban hành chỉ mang tính tham khảo và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng. Chi tiết về dịch vụ và sản phẩm giữa Đánh Giá 24H và khách hàng sẽ tuân thủ theo Hợp đồng dịch vụ được thỏa thuận, thống nhất và ký kết giữa các bên.

Đánh Giá 24H trân trọng mọi quyền riêng tư của người sử dụng website và các nền tảng khác của Đánh Giá 24H. Tất cả những thông tin khách hàng sẽ được Đánh Giá 24H cam kết tuân thủ chặt chẽ theo chính sách bảo mật thông tin của mình và pháp luật liên quan (nếu có).

Đánh Giá 24H sẽ được miễn trừ các trách nhiệm đối với những thiệt hại của khách hàng nếu những thiệt hại này là hậu quả của các sự kiện bất khả kháng, yêu cầu của cơ quan nhà nước, các yếu tố khách quan khác nằm ngoài khả năng quản lý của Đánh Giá 24H (nếu có).

Các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng nền tảng

 • Nghiêm cấm các hành vi sử dụng website, nền tảng của Đánh Giá 24H vào các mục đích trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội.
 • Không được sử dụng, đánh cắp, sao chép và/hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, tài nguyên nào thuộc quyền sở hữu của Đánh Giá 24H dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Nghiêm cấm hành vi giả mạo, cố ý hoặc dẫn dắt có chủ đích các đối tượng để sử dụng website, fanpage của chúng tôi.
 • Nghiêm cấm các hành vi xuyên tạc, truyền tải, viện dẫn những thông tin sai lệch/không đúng với thực tế gây ảnh hưởng đến thương hiệu, hình ảnh, uy tín của Đánh Giá 24H.
 • Không được sử dụng bất kỳ phần mềm, chương trình, phương thức nào để tiếp cận với mục đích xấu vào các dịch vụ, sản phẩm trên website danhgia24h.net
 • Nghiêm cấm các cuộc thảo luận, bàn tán, trao đổi, chia sẻ liên quan đến vấn đề chính trị, tôn giáo, bản sắc dân tộc, các đề tài hạn chế khác theo quy định nhà nước.